Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. (Belgische grondwet art. 23)

Diversitas, diversitatis

Januari is een maand vol hoop. Hoop die weerklinkt in de wensen en ... in de nieuwjaarsspeeches. Hoop die ik soms deel, soms niet. Hoop waarin ik mij soms verslik.

Neem nu Wouter Beke, die van CD&V, die van het "Wij-verhaal". Een citaat:

In een diverse samenleving vraag ik de moed en verantwoordelijkheid om de waarden die we samen delen, mee uit te dragen. Het zijn deze Europese waarden die ons vrijheid geven.  De vrijheid om onszelf te kunnen zijn.  De vrijheid om ons te verenigen.  De vrijheid om te geloven of niet te geloven.

Fusie gemeenten / fusie politiezones?

Na elke terreurdaad of –dreiging herhalen (Vlaamse) politieke partijen hun mantra: Brussel is inefficiënt, 19 gemeenten is te veel voor één stad, 6 politiezones werken niet samen…. En de (Vlaamse) pers neemt dit gretig over, zonder kritische vragen te stellen, zonder afvragen, zonder nadenken. Boodschappen die elkaar versterken en de perceptie doen ontstaan dat Brussel slecht is georganiseerd, slecht wordt beheerd.

 

Fundamentalisme en slachtverbod

Ludo Abicht

Professor emeritus en filosoof Ludo Abicht mengt zich in de discussie van het onverdoofd slachten. Hij vindt dat de politiek weloverwogen kan beslissen om dit te verbieden, ondanks tegenstand vanuit verschillende religies. Abicht is scherp voor wie het tegendeel beweert: "Zij die beweren dat de gelovigen hun overgeleverde religieuze principes nooit mogen of kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de bredere maatschappij hanteren een fundamentalistische interpretatie van hun godsdienst."

 

Pagina's