Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. (Belgische grondwet art. 23)

Fusie gemeenten / fusie politiezones?

Na elke terreurdaad of –dreiging herhalen (Vlaamse) politieke partijen hun mantra: Brussel is inefficiënt, 19 gemeenten is te veel voor één stad, 6 politiezones werken niet samen…. En de (Vlaamse) pers neemt dit gretig over, zonder kritische vragen te stellen, zonder afvragen, zonder nadenken. Boodschappen die elkaar versterken en de perceptie doen ontstaan dat Brussel slecht is georganiseerd, slecht wordt beheerd.

 

Fundamentalisme en slachtverbod

Ludo Abicht

Professor emeritus en filosoof Ludo Abicht mengt zich in de discussie van het onverdoofd slachten. Hij vindt dat de politiek weloverwogen kan beslissen om dit te verbieden, ondanks tegenstand vanuit verschillende religies. Abicht is scherp voor wie het tegendeel beweert: "Zij die beweren dat de gelovigen hun overgeleverde religieuze principes nooit mogen of kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de bredere maatschappij hanteren een fundamentalistische interpretatie van hun godsdienst."

 

Pagina's